Varför gillar vi punk?

Musik är en grundläggande mänsklig upplevelse och process som reflekterar våra kognitiva förmågor. Musik är ofta en funktion i den mening att det kan påverkavåra sinnen genom att uppmana till kontakt med andra människor, meningen med våra liv, och påverka och förstärka vår fantasi. Inom kognitiva system finns det även musikaliska framträdanden och hur vi påverkas av dem. Musik är helt enkelt en av de saker som vi fungerar automatiskt med. Vår hjärna registrerar musiken och påverkar vårat sinne därefter. Musik skär igenom olika kognitiva förmågor och tillgångar. Bland annat språk och nummer. På samma sätt skär musik in i kulturella och sociala normer genom att sätta dem samman med våra delade upplevelser och tolkningar av vad vi hör. I den här artikelserien kommer du att få läsa mer om hur vår hjärna påverkas av musik och varför musiken är så viktigt för vårt beteende.

Grundläggande del av vår evolution

 

Grundläggande del av vår evolution

Musik är en fundamental del av vår evolution. Vi sjöng förmodligen innan vi talade på samma sätt som vi gör idag. Sång representeras av flera olika djur i världen. Fåglar och valar producerar ljud, kanske inte alltid lika melodiskt som vi gör, men de är rikt i den mening de ger till de andra av sin art. Sång är kanske inte så förvånande ihopkopplat till den semantiska meningen med sången själv. Varför sjunger vi? Jo för att få uppmärksamhet till sig själv, att expandera sitt jag, att sälja in sig själv hos någon, att föregå någon, att försöka nå ut till någon annan, osv. Musik är också starkt ihopkopplat med motivation och social kontakt. Endast en del av personer kan spela musik, men nästan alla, kan och sjunger, eller i alla fall hummar, med en låt de tycker är bra. Musik är därför lite som att andas för oss människor. Det faller naturligt. Musik är av den anledningen en grundläggande mänsklig upplevelse och process som reflekteras i hur det uttrycker sig av oss och hur vi påverkas av den. Den kopplas samman med tusentals år av evolution.

Att uppskatta musik är naturligt

Vad som ligger bakom det beteendet är vad vi kallar en grundläggande förståelse för vår biologi. Att kunna sjunga och uttrycka sig genom musik påverkar oss på flera olika sätt. Musik är därför precis som vår matsmältningsförmåga grundad i biologi. Det är inte mycket vi kan göra för att påverka hur vi påverkas av musiken själv. Men däremot påverkas vi annorlunda av olika typer av musik vare sig det här punk, hårdrock eller pop. Vad som gör att vi föredrar vissa olika typer av musik framför en annan typ av musik beror på våra individuella preferenser. Det sägs att om en moder eller fader spelar opera för sitt spädbarn så påverkar man indirekt vad den personen kommer att gilla för musik när den växer upp. På samma sätt kan man ge sitt barn olika maträtter när den växer upp och därmed forma smaksinnet på barnet redan i tidig ålder.

Kopplas ihop med lärande

Musik kopplas ihop med lärande och vi människor har en stark förmåga att ta del av pedagogiska verktyg och läromedel. Att lära sig något tar plats i vår hjärna men det finns samtidigt en koppling mellan musik och emotionella uttryck. Darwin förstod att så väl musik som förståelse för våra känslor är vad som definierar oss. Emotionella system är vad som ofta faller under kategorin omedvetna reaktioner. Vi blir ständigt informerade omedvetet om vi bör akta oss för fara, om vi gör illa oss eller om vi är ledsna.